Sociaal Ondernemen

We leven in een globaliserende wereld waarin grenzen vervagen. Tegelijkertijd wordt er steeds meer verwacht dat een organisatie haar verantwoordelijkheid neemt in de lokale omgeving en maatschappij als geheel. Elke organisatie heeft te maken met veranderende eisen die consument en omgeving stellen, snelle ontwikkelingen in technologie en (wereldwijd) toenemende concurrentie. Wij zijn er van overtuigd dat sociaal ondernemerschap dé succesfactor van iedere organisatie wordt.

 

Een sociale onderneming onderscheidt zich primair van een traditioneel commercieel bedrijf doordat haar financiële doelstellingen in verbinding staan met een sociaal-maatschappelijke missie. Zij heeft een verdien model gebaseerd op omzet uit een product en/of dienstverlening, die tevens een maatschappelijke waarde creeërt.

 

De sociaal-maatschappelijke missie van ShareBusiness is om de inzet van kennis en ervaring van bedrijven en professionals in Nederland te verbinden aan sociale ondernemingen in ontwikkelingslanden, met als doel het stimuleren van ondernemerschap en zelfredzaamheid. 

 

Wat is uw sociaal-maatschappelijke identiteit? En hoe gaat u deze identiteit verbinden aan uw core business zodat het op den duur ook winstgevend wordt?

 

Aan de hand van het ShareBusiness model ® analyseren wij samen met u hoe sociaal ondernemerschap binnen uw bedrijf vorm gegeven kan worden op een manier die ook financieel duurzaam is. Uw core business, uw stakeholders en uw sociaal-maatschappelijke identiteit zijn hierin de belangrijkste pijlers. Deze verbinden wij via onze dienstverlening op maat voor uw bedrijf.

 

Inspiratie sessies

 

ShareBusiness organiseert regelmatig inspiratiesessies rondom het thema sociaal ondernemerschap voor diverse doelgroepen binnen uw bedrijf. Tijdens een interactieve en energieke middag formuleren wij samen met uw medewerkers hoe sociaal-maatschappelijke identiteit vorm kan krijgen en verbonden wordt aan uw core-business! Wilt u meer weten over deze inspiratiesessies? Neem dan contact op met t.berendsen@sharebusiness.nl.

 

Het ShareBusiness model